Duurzaamheid propositie Reclanet Holding B.V.

Why

Duurzaamheid en innovatie zijn niet meer weg te denken uit de buitenruimte. Vanuit Brussel en Den Haag liggen er stevige ambities om onze samenleving CO2-neutraal en circulair te maken. Provincies en gemeenten vertalen deze ambities in hun beleid, maar ook in het MKB is de duurzame beweging goed zichtbaar. Mensen zijn steeds vaker bewust dat je niet hoeft te wachten op de grote bedrijven, een wettelijke verplichting of een ramp. Zélf verantwoordelijkheid nemen en het verschil maken – dat voelt goed en straalt af op je klanten.

Bij Reclanet begrijpen wij dat de impact van onze producten en services op de carbonfootprint van een gemeente of een MKB-bedrijf beperkt is. Toch kiezen wij ervoor om daarin het verschil te maken. Minimaal energieverbruik, 100% circulair materiaalgebruik en milieubewuste services.

How

Lichtmastreclame voor lokale vind- en zichtbaarheid (signing en reclame) is een duurzame keuze. Waarom? Enerzijds omdat de bedrijven zich verbinden aan een locatie en anderzijds omdat de contracten vaak langdurig zijn. De reclame is gericht op lokale passanten, waardoor er lokaal een netwerk van leveranciers en afnemers kan ontstaan. Dat is goed voor de lokale economie, maar ook voor het beperken van vervoersbewegingen. Het voordeel van de langdurige contracten is dat het straatbeeld niet iedere week wisselt en de materialen een lange levensduur hebben.

What

Circulariteit

Het ontwerp van de lichtbakken is de basis van de circulariteit. Hier hebben wij de keuzes gemaakt voor de constructie, de materialen en de bevestigingstechnieken. Het frame is van aluminium met een hoog hergebruik percentage. Daardoor is de impact van het materiaal relatief laag en kunnen wij aan de andere kant wel de hoogste kwaliteit leveren. Wij werken ook bij voorkeur met Nederlandse leveranciers, zodat de aanvoerroutes en de herkomst van de materialen beperkt en bekend zijn.

In het ontwerp is opgenomen dat de lichtbakken demontabel zijn, dat wil zeggen, zeker de verschillende soorten materiaal (aluminium, staal en kunststof) zijn met losneembare verbindingstechnieken gemonteerd. Daardoor is onderhoud gemakkelijker en kunnen bij einde levensduur de materialen gescheiden worden ingenomen.

Het belangrijkste wapenfeit is misschien wel dat onze lichtbakken gemaakt zijn voor hergebruik: door de lichtdoorlatende platen te verwisselen, kan de lichtbak weer dienstdoen voor een nieuwe klant. Op deze manier wordt de lichtbak 3 tot 6 keer hergebruikt voordat deze vervangen wordt.

De lichtdoorlatende platen met folie of bedrukking worden dus verwisseld om het hergebruik van de lichtbak mogelijk te maken. Deze kunststof platen zijn gemaakt van acrylaat en zijn zeer goed recyclebaar. Door de weersinvloeden zijn deze niet geschikt voor hergebruik. Vergelijk dit met kunststof tuinstoelen: onder invloed van de zon en temperatuurwisselingen wordt het kunststof bros en verliest het kwaliteit. Wij zamelen dit materiaal gescheiden in en leveren het terug aan onze leverancier. Zij kunnen de materiaalstromen verzamelen en verwerken tot nieuwe producten.

 Oude lichtmastreclames worden duurzaam en circulair omgebouwd tot bijenhotel of insectenkast. De bijenhotels worden gemaakt door mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse sociale werkplaatsen en vluchtelingenorganisaties. Op deze manier doen wij een social return bijdrage. 

Wij bouwen oude lichtmastreclames duurzaam en circulair om tot bijenhotel of insectenkast. We laten zien dat commerciële bedrijfsvoering en een maatschappelijk hart wél hand in hand kunnen gaan. 

De voor Reclanet geproduceerde Bijenhotels kunnen teruggeplaatst worden aan lichtmasten in de openbare ruimte. Een plek in de buurt van een groene omgeving waarbij het bord voldoende zonlicht krijgt is hiervoor geschikt. Een ander optie is om deze te plaatsen aan een gevel, bijvoorbeeld op een schoolplein of een andere openbare ruimte.

CO2-bewust

De materiaalkeuzes zijn op basis van circulariteit en uitstoot van CO2. In het ontwerp houden wij rekening met de herkomst van de materialen, waarmee wij ook de uitstoot van CO2 beperken. Daarnaast zijn onze objecten energiezuinig door het toepassen van energiezuinige componenten zoals LED. Voor wat betreft de benodigde energie voor de exploitatie van de objecten hebben wij geen directe invloed.

Het onderhoud van de objecten voeren wij ook CO2-bewust uit. Het reinigen voeren wij uit met partners die dit met het natuurvriendelijke osmosewater doen en lokaal ook andere contracten hebben zodat deze werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Dit scheelt hinder, energie en kosten. Het onderhoud combineren wij met het plaatsen en verwisselen van objecten. Daarmee bepreken wij de onvermijdelijke hinder en gebruik van energie.

Wij kiezen ervoor om de benodigde energie te compenseren, maar het is nu nog niet mogelijk om het onderhoud volledig elektrisch uit te voeren. Hiervoor zijn in 2021 nog niet de geschikte voertuigen beschikbaar. Voor het reinigen zijn er wel positieve ontwikkelingen. De voertuigen krijgen een steeds betere actieradius en door slimme logistieke keuzes worden de eerste regio’s in Nederland al 100% elektrisch bediend.

Onze werknemers hebben de vrijheid om hybride te werken. De gehele digitale infrastructuur is ingericht zodat zij vanuit huis het werk kunnen doen. Iedere werknemer werkt minimaal 1 dag per week vanuit huis. Daarnaast werken wij bijna volledig paperless.

Resultaat

Lichtmastreclame is een duurzame manier van adverteren. Het draagt bij aan een sterkere lokale economie, ontrommeling van de buitenruimte en de exploitatie is duurzaam. Wij zetten ons in om in onze keten van leveranciers, dienstverleners, maar ook adverteerders en gemeentes duurzame keuzes te maken. Zoals gezegd willen wij, ondanks de beperkte impact op het geheel, onze bijdrage doen om het verschil te maken.

klok